Home

Reminiscens betyder

reminiscens — Den Danske Ordbo

Reminiscens går ud på at stimulere deltagernes erindringer og følelsesliv ved at diskutere tidligere aktiviteter, begivenheder og oplevelser. Som støtte for behandlingen anvendes ofte midler som fotografier, inventar, musik eller optagelser fra verden af i går Hvad betyder Reminiscenser. Hvad betyder det? Vi har samlet en lang række danske ord, fremmedord og forkortelser, som du kunne få brug for at kende. For hver ord eller forkortelse er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er der længere uddybninger og links til andre sites Reminiscences of a Stock Operator is a 1923 roman à clef by American author Edwin Lefèvre which is the thinly disguised biography of Jesse Lauriston Livermore.The Wall Street Journal described the book as a classic, it was ranked #15 on 'Fortune's 75 The Smartest Books We Know', and Alan Greenspan said it is a font of investing wisdom Spontant reminiscens arbejde. Endelig kan reminiscensmetoden også bringes i anvendelse, hvis en borger eller en gruppe beboere spontant kommer til at mindes et emne. Personalets evne til at se de spontane situationer, hvor der kan arbejdes med reminiscens, er ofte en god indikator for, hvor indarbejdet reminiscensmetoden er i deres praksis I Danmark har reminiscens i stigende grad fundet anvendelse i forhold til omsorgen for mennesker med demens. En undersøgelse gennemført af Socialstyrelsen i 2010 viste således, at 77,5 % af kommunerne anvender reminiscensmetoden i arbejdet med personer med demens. Dansk Center for Reminiscens er en del af Danske Seniorer

Oversættelse for 'reminiscens' i den gratis dansk-engelsk ordbog og mange andre engelske oversættelser. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio Emne: Alzheimers syndrom og reminiscens. Jeg erfarer fra nettet, at der er delte meninger omkring reminiscens med demente. Nogle mener, det er nedværdigende at bede demente at huske noget, andre mener det er en metode til accept af det liv man har levet, som så igen skulle højne livskvaliteten i den tid man havde tilbage Reminiscens kan bruges som et nyttigt redskab i ældreomsorgen - også i forhold til svage ældre, herunder mennesker med demens - hvor brugen af genkendelige genstande er et godt redskab til at finde nye måder, hvorpå man kan vække associationer til fortiden reminiscens sætter fokus på den socialfaglige del af demensomsorgen. hvor vigtigt det er, at være ægte og ærlige i vores mø-død i mange år, og ikke kom hjem mere. Ikke fordi jeg Når et menneske udvikler demens, betyder det ofte et farvel til den velkendte identitet og kendskab til sin egen livshistorie

Oversættelse for 'reminiscence' i den gratis engelsk-dansk ordbog og mange andre danske oversættelser Synonymer reminiscens Annonce synonym mindelse, krydsord hjælp mindelse, dansk ordbog mindelse, fremmedord mindelse, forklaring mindelse, hvordan staves mindelse,mindelse betyder, andet ord for mindelse, mindelse krydsord ordbog, hvad betyder mindelse, mindelse betydning, Staves det mindels Remittering är de pengar som gästarbetare i rikare länder skickar hem till sina familjer i fattigare länder. Den som skickar pengar kallas remittör.. Det är mycket stora summor pengar som skickas som remitteringar varje år Forkærlighed for trave- og cykelture og udendørsliv er et udtryk for en grøn bølge, der priser livet under den åbne himmel langt fra det forjagede og indeklemte liv i byerne. Beskedne økonomiske midler betyder desuden, at man gerne vil opleve noget, uden at det koster for mange penge

Reminiscens (väcka minnen) - - Svenskt Demenscentru

  1. Algebra (från arabiska الجبر,al-djebr, vilket betyder återförening eller koppling) är en gren inom matematiken.Den kan definieras som en generalisering och utökning av aritmetiken (den gren inom matematiken som handlar om rent räknande)
  2. betyder noget i retning af 'Vil De ikke nok være så venlig at tale mildere til mig'. Hvis B er den overlegne, fungerer frasen som en irettesættelse eller en advarsel, og den betyder da noget i retning af 'Tal ordentligt (til mig)', 'Må jeg bede om kammertonen!' eller 'Kom nu ikke for godt i gang!'
  3. iscens betyder at huske eller at arbejde med

Synonym for reminiscens - synonymbog

Shop Devices, Apparel, Books & More. Free Shipping on Qualified Order Reminiscens betyder hågkomst eller svag minnesbild och är en metod som bygger på att plocka fram och knyta samman minnen mellan dåtid & nutid. Reminiscens som metod kan vara ett verktyg i omvårdnadsarbetet och genom att använda sig av bekanta föremål kan man inbjuda till samtal och gemenskap och öka lusten att kommunicera hos. Virkade gamla grytlappar och ett album med fotografier från uppväxtåren. Det är exempel på verktyg i reminiscens, en metod som hjälper demenshandikappade att kommunicera. Tänk dig en gammal kvinna, född och uppvuxen i Norrlands inland. Kom till Stockholm som 25-åring där hon arbetade som distriktssköterska fram till pension 3.1 Reminiscens Reminiscens betyder minnesväckare. Genom att använda sig av reminiscensterapi syntes en stor skillnad i antal mängd ord som användes i en konversation. När reminiscensterapi skulle testas på personer med demens började forskarna med gruppsamtal Eldstaden i den lilla kåtan är en reminiscens från den kultur som Nedas familj bär med sig från det land de en gång lämnade. Är det kanske en reminiscens från den stora Pingstdagen när Andens vind kom likt en vårvind till oss. Märkligt nog återkommer ett slags reminiscens från Elgarkonserten i Bordunsatsen i verkets slutdel

Här på Demenscentrum arbetar vi efter flera olika arbetsmetoder. Värdegrund och värdighetsgarantier (länk finns högst upp på sidan) är det viktigaste redskapet vi använder oss av men vi använder oss också av såväl validationsmetoden som reminiscens. Många av våra medarbetare använder sig även av taktil stimulering i olika. Reminiscens - genkaldelse og formidling af minder og af erindringer. Ældre mennesker vil meget gerne fortælle om minder, der er gode og dårlige for dem, men som betyder meget for dem at tænke tilbage p Fredag betyder dans! Idag har boende/gäster fått njuta av Jorma Ehnviks dragspel och sång på Fredagsdansen. Många glada besökare var på plats och dansade Også erindringskasser har vist sig at have en god effekt. Dansk Center for Reminiscens anvender gamle, historiske genstande til at vække og stimulere minder hos den ældre. Ofte oplever man, at personer med demens måske ikke umiddelbart kan berette om deres liv

Fremmedord Reminiscenser - fremmedord og forklaringer, hvad betyder

Ideer fra undervisning om socialpædagogisk tankegang v. Annette Johannesen Eksempler på socialpædagogiske redskaber 1. Det fælles tredje Aktiviteter har en væsentlig plads i det pædagogiske arbejde Det var derfor en udfordring at undersøge hvordan reminiscens og livskvalitet kan indgå i en institutions hverdag, Ordet reminiscens betyder mindelse,. - Fagligheden betyder alt. Den betyder virkelig meget, at de folk der arbejder her, har lyst til at arbejde med det. For man skal have en kæmpe tålmodighed, for folk kan spørge eller sige det samme hundrede gange på en dag. Man skal have en stor tålmodighed og en forståelse for, hvorfor den borger gør, som vedkommende gør En mere målrettet måde at stimulere på er reminiscens, hvilket betyder 'mindelse' eller 'genklang'. Reminiscens går ud på at tale om personens livshistorie eller at vække slumrende minder ved hjælp af aktiviteter såsom musik eller dans fra personens ungdom og voksenliv Reminiscens betyder at huske og mindes eller atvække genklang. Man arbejder med atfremkalde minder ud fra en lugt, ensmag eller noget, manhører, ser eller føler. Validering Validering betyder, atman opfatter detdemente menneskes udsagn som gyldigt og troværdigt. Med validering accepteres detdemente menneskes anderledes opfattelse afverden

Svensk översättning av 'reminiscence' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online En af de bedste måder at hjælpe dem på er gennem Reminiscens. Reminiscens betyder det at erindre, og det er en god måde, hvorpå både plejehjemspersonale og pårørende kan støtte den ældre Det er værd at drøfte boligen nærmere, idet den er både hjem for borgeren og arbejdsplads for neuropædagogen. Den sociale service er nemlig uafhængig af boligform. For neuropædagogen betyder det, at støtten kan gives i borgerens eget hjem. Lars Gunnar Lingås definerer i sin bog, Over andres dørtrin, hjem på 2 måder Beskæftigelse: at være beskæftiget betyder at være involveret på en måde, som trækker på personens evner og kræfter. Allerede som barn tilegner man sig en erkendelse, at det er muligt at fremkalde respons fra andre, og få ting til at ske. Fratager man mennesket muligheden for beskæftigelse, svinder deres evne

reminiscens Gyldendal - Den Store Dansk

  1. Dette betyder, at man kan komme ind i stue/køkken-rummet, men ikke op på 1. sal til lageret. Men så kan dele af lageret selvfølgelig komme ned i stuen. Medlem. Man kan blive medlem af Foreningen Erindringscenter Bornholm, ved at betale nedenstående kontingent. Ring eventuelt for nærmere information eller send en mail til bornholm.
  2. iscens fra en tid da ure ikke var hvermands eje, og man derfor var afhængig af ure/klokker i kirketårne eller andre offentlige bygninger. Disse var forsynet med slagværk som slog time- og ofte tillige kvarterslag
  3. iscens styrker. For at kunne forstå andre mennesker, også demente, er det værdifuldt at kende til deres livserfaringer, deres livshistorie, så vi ikke kun oplever dem, som de er her og nu, men får kendskab til det hele menneske (2). Genkaldelse af
  4. iscens, reaktion, protest. Annonce Amerikaneren Harold Bloom har brugt intertekstualitet psykoanalytisk: Den yngre digters digt er et middel til at slå den ældre digter ud med — poesi som fadermord

Translation for 'ren teknologi' in the free Danish-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio En tur i det fri betyder et afbræk i den daglige indendørs trummerum. Man tager ud - og kan vende hjem igen til det trygge og kendte; fornyet og alligevel sig selv. Naturen byder på bevægelse af kroppen, ikke i en fast struktur, men forskelligt afhængigt af årstid og vejr, om der er fast grund under fødderne eller mudder, sol eller regn Nørrebro Erindringscenter - Dansk Center for Reminiscens Arbejdermuseet . PALLIATIV INDSATS, GENTOFTE KOMMUNE revideret november 2009 Palliativ indsat

Ja, hvis din far ikke selv er i stand til at give et informeret samtykke til flytningen eller modsætter sig flytningen. Et informeret samtykke betyder, at man skal have tilstrækkeligt overblik og dømmekraft til at kunne forstå og tage stilling til flytningen der ca. 22%, som har demens, hvilket betyder at der ses en overhyppighed af demens, hos ældre mennesker med Downs syndrom. (Sundhedsstyrelsen, 2015a) Landsforeningen for udviklingshæmmede (LEV) skønner, at der er mellem 300-500 mennesker med nedsat funktionsevne, som er diagnosticeret med demens. Mennesker med Downs syndrom befinde

En del forskare har velat se detta som en reminiscens av goternas utvandring till det europeiska fastlandet. Enligt goternas egen historieskrivare Jordanes, hävdade goterna sitt ursprung från ön Scandza som skall ha legat i Östersjön rakt utanför floden Wisłas mynning i Polen och haft formen av ett löv. På denna ö räknar Jordanes upp. Reminiscens betyder hågkomst eller minne och metoden bygger på personers minnen. Reminiscens är ett verktyg som vi redan arbetar med. Nostalgihörnan i vardagsrummet och vävstolen i entrén är exempel på det. Vi blev mycket inspirerade av Evas föreläsning och kommer under våren att utveckla vårt arbete med reminiscens Projektet evaluerer museernes erfaringer med arbejdet. Der er udgivet en rapport på engelsk, som giver godt råd om brugen af erindringsformidling. Rapporten viser også, at der er forløb, som betyder noget for de ældres gennerelle velbefindende. Hent rapporten Reminiscence in open air museums

reminiscence - Wiktionar

Det betyder meget for den ældre at kunne fortsætte en aktivitet selvom man er flottet på plejehjem. Det betyder også noget for dem at kunne diskuterer indholdet/budskabet af gudstjenesten og de forskellige salmer De virker mere rolige, afslappede og glade, tilfredse efter gudstjenesten i demensafsnittet De forskellige ydelser indenfor personlig hjælp og pleje kan f.eks. være: Personlig hygiejne og bad Psykisk pleje Medicingivning. Klumme: Mangel på konkurrence betyder dårligere service for de ældre. Tørhed i munden kan have store konsekvenser for sundheden 15. jan. Mundtørhed er en stigende udfordring, fordi vi som borgere lever længere. Det medfører, at vi behandles og overlever flere sygdomme end tidligere, dog med medicin som en evig livsledsager Reminiscens beskrives som en handling eller proces, hvorigennem man erindrer sin fjerne fortid. Reminiscens kan ske på forskellig vis: • Handlingen kan f.eks. enten være med eller uden lyd (f.eks. se på gamle billeder vs. høre (ældre) musik) • Kan foregå som en aktivitet der foretages alene eller interaktivt sammen med andre 1

Ibland kan det verka som det är begreppsförvirring omkring orden aktivera - stimulera. Aktivera betyder göra verksam. Stimulera betyder eggelse, yttre påverkan på sinnena. Det är inte så lätt att bara sitta tillsammans med personer som har demenshandikapp, man vill ju gärna att det också skall hända nåt Dagens juletalemåde er 'kagen aldrig tør', som betyder at 'der vanker lækker, friskbagt kage op til jul'. Fra engang i 1800-tallet var det skik og brug, at børnene gik rundt og sang foran folks døre: 'Lillejuleaften må jeg banke på din dør / Lillejuleaften er kagen aldrig tør' Ældre og demens Ældre og demente borgere har i højere grad behov for træning og vedligehold af kroppen, herunder sansesystemet. Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom.Ordet 'demens' stammer fra latin og betyder væk fra sindet. 70-90.000 mennesker i Danmark lider af demens, der skyldes sygelige forandringer i hjernen.Kilde. Det betyder også, at såfremt I bliver skilt straks, så opfylder I ikke længere betingelsen om at være samlevende ægtefæller, og dermed har SKAT ikke længere hjemmel til at opkræve din mands skattegæld hos dig, heller ikke selvom I stadigt bor sammen. På denne måde kan I fortsætte med at bo sammen

Vi arbejder målrettet på at skabe en god varieret belysning for at undgå mørke hjørner og kroge, som kan virke afskrækkende. Følelsen af hjemlighed betyder meget for at føle sig tryg. Vi kan skabe genkendelighed og tryghed ved at gøre plads til reminiscens genstande, som eksempelvis placeres i reolmoduler ved den enkelte borgers bolig Det betyder rigtig meget at have en samtale med beboerne om gamle dage, mener social- og sundhedshjælper Michelle Ubas. - Det giver en lettere hverdag. Når man ved noget om deres liv før, og hvad de har lyst til at lave, så kan man bedre tage udgangspunkt i, hvad de har lyst til at lave, og det giver motivation både til dem og mig som. VIA Aldring & Demens udvikler viden om sundhed og sygdom - især i den sene alder. Vi har fokus på demens som én af største udfordringer på ældreområdet

reminiscens is reflected on the practical work in the group as methods. Perspectives on singing together and letting the songs create an emotioal and existentiel expression are introduced, and musiclistening as an aesthetic experience and a way to facilitate caring and support considering the music a container is also suggested La meilleure parfumerie du net. Achetez en toute tranquilité

At lytte til hans egen favoritmusik, betyder, at der stadigvæk er plads til hans egen smag. At se på en gammel genstand og fortælle om de minder, den fremkalder, mens der sidder nogen ved siden af der gerne vil høre hele historien, betyder, at beboeren er et menneske som der - stadigvæk - er plads til i denne verden Vi samverkar även med olika studieförbund för att möjliggöra ett rikare utbud för den enskilde. Vi influeras av ett kulturberikande arbetssätt såsom glasbrukshistoria, hembygdsberättelser och filmklubb m.m. Vi arbetar mycket med reminiscens i form av minnesväskor som t.ex. fotboll, dans och folkparksminnen

FL genitiv ental af dyrenavn ged, EL å >Åen hvor gederne holder til(3). Og om Voerså: 1328 Worthesaa, lokalt [wu•se]. FL landsbynavnet Voer, EL å > Åens navn betyder da Åen der løber forbi Voer, mens bebyggelsen Voerså ved åens udløb i Kattegat sekundært har navn efter åen(4) Intertekstualitet betyder, at teksten henviser til sig selv eller til andre ældre eller samtidige tekster frem for til en virkelighed uden for teksten. Forbindelsen mellem teksterne kan etableres via fx allusion (halvskjult citat), reminiscens (mindelse), parodi, reaktion og protest Det bliver ofte sagt, at for at forstå, hvad det betyder at blive svigtet, så skal man svigtes. Men det er noget, ingen fortjener. For med hvert fravær mister vi en del af os selv. Ingen har brug for at gå igennem den lidelse. De psykologiske betydninger, der kommer fra en tidlig oplevelse af svigt, er generelt set meget seriøse

Når det er faderen eller et andet mandligt medlem af familien, der skal føre bruden op, er det en reminiscens af, at et bryllup i første halvdel af det 19. århundrede var en aftale, der blev indgået imellem to slægter. I dag er det helt normalt at udveksle ringe ved både forlovelse og vielse 4 Hvis du skal bygge/indrette et snoezelrum i morgen Snoezel for mennesker med demens Snoezelen giver en række muligheder for at målrette indsatsen af stimul Vasketoiletterne giver borgere i målgruppen en større livskvalitet både i forhold til selvhjulpenhed og værdighed. Samtidig betyder teknologien, at medarbejderens fysiske arbejdsmiljø forbedres, og tiden prioriteres bedre. Et stort potentiale i forhold til kommunens økonomi blev påvist Friholdelsen af lerskrænten for bebyggelse betyder desuden, at en reminiscens af arealets tidligere anvendelse som lergrav for teglværket bevares som en markant profil op mod beboelseskvarte- ret Teglbakken. På plateauet ovenfor skrænten placeres en mindre bebyggelse be En reminiscens af airbumps findes for og særligt bag, hvor kofangeren/SUV-skjoldet har udskæringer i stil med airbumps. Ifølge chefdesigneren er det ikke umuligt at tilføje airbumps ved f.eks. et facelift. Men det vil være ganske dyrt. Der skal andre dørpaneler til, og det kan kræve op til 20 nye værktøjer

Video: Reminiscens - Nationalt Videnscenter for Demen

Hvad betyder Reminiscenser - Hvad betyder ordet eller forkortelsen

Slægtens funktion i nordisk højmiddelalderret - Kanonisk retsideologi og fredsskabende lovgivning. Download. Slægtens funktion i nordisk højmiddelalderret - Kanonisk retsideologi og fredsskabende lovgivnin This is an anthology with some of my printed articles in Swedish about rock art between 2000 and 2004 Frit valg betyder således, at der både skal ansættes en række mennesker, som skal visitere opgaverne der skal løses - både i den kommunale og i den private sektor. Og der skal ansættes en række mennesker, som kan sikre sig, at det man betaler for, også er det der er bestilt. I vores dagligdag betyder det også, at vi ska 23 REMINNICENS Betyder. Genkendelse Erindring Anvendelse af reminicensmetoden har positiv effekt på: Den kognitive funktion Agiteret adfærd Livskvalitet. 24 REMINISCENSMETODEN En systematisk anvendelse af minder (kontrolleret forsøg) Generel reminiscens, strukturerede gruppesessioner med overordnede temaer. Specifik reminiscens strukturerede.

Reminiscences of a Stock Operator - Wikipedi

Men bare fordi der ikke er en universel målestok, så betyder det ikke, at vi er overladt til devaluerende og destruktiv relativisme. Protagoras sagde således, at mennesket er alle tings målestok. Vi mennesker har et fælles udgangspunkt i kraft af vores menneskelighed. Vi deler biologi, historie, psykologi, omverden, kultur og følelser Religionen kommer til at repræsentere nogle værdier, som man ønsker at genoplive fx i synet på abort og i synet på kønsroller. Et andet område, hvor afsekulariseringen træder frem er inden for feltet tro og viden. Afsekulariseringen betyder med andre ord, at adskillelsen mellem religion og politik og mellem dagligdag og religion mindskes

Video: Tema om reminiscens til mennesker med demens - sst

Dansk Center for Reminiscens

geografisk område ikke påvist OD3 haplot ypen. Det betyder, at der er en lille sandsynlighed for, at OD3 skulle forekomme blandt de nulevende jyske od-dere, og såfremt den gør, er den sjælden. Resultatet kan antyde, at OD3 kunne være en reminiscens af den tidligere større sjællandske odderpopulation o hvilket betyder, at han tog udgangspunkt i men-neskers egne erfaringer af verden. Schutz lægger vægt på, at hverdagen er en intersubjektiv virkelighed - dvs. vi har en fælles, 'common-sense'-forståelse af, hvad der foregår i hverdagen - også selv om vi tolker virkeligheden forskelligt. Hverdagens virkelighed er organisere

reminiscens - engelsk oversættelse - bab

Peso betyder på spansk vægt og hentyder til, at en peso-mønt oprindeligt skulle have en bestemt vægt og lødighed i sølv. Også den spanske tidligere møntenhed, pesetaen, stammer fra peso. PESTO: Pesto er en italiensk sauce lavet af et mix af friske basilikumblade, hvidløg, pinjekerner, olivenolie, Parmigiano Reggiano-ost og. Anvende reminiscens som støtte i her-og-nu-situationer. Reminiscens (minder, erindringer, red.) er et nyttigt redskab til at genskabe orientering, og det er hovedformålet med CST. I mange af sessionerne er der grundlag for at sammenligne gammelt og nyt og reflektere over hvordan ting med tiden har ændret sig Derfor satte man degnen til at træde frem, og meningen var, at menigheden skulle lære den udenad. Nu er der gået mere end 400 år, og degnen siger den stadig. Det er en reminiscens fra 1600-tallet, hvor gudstjenesten svulmede og voksede, og den er blevet stående

Alzheimers syndrom og reminiscens

Danmark gik fra Juliansk til Gregoriansk kalender i året 1700, hvilket bevirkede, at da dagene fra 18 februar til 1 marts i dette år bortfaldt, skal man bruge en gammel kalender indtil 18 februar 1700 og derefter ny stil Om de 7 sanser De syv sanser er indbyrdes afhængige. Mangler der input fra en sans, tager de andre sanser over, eller hvis en sans dominerer for meget er det på bekostning af andre sanser sygelige forandringer i de små blodkar består af i en fortykkelse af karvæggene, som betyder, at den plads, blodet har til at passere, indsnævres. Herved kan det ske, at den fri passage så at sige helt ophører, eller at der kan dannes små blodpropper, som hindrer blodet i at nå ud til nervecellerne med iltforsyning Svensk översättning av 'to reminisce' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online Havemenneske: I haven er jeg krop og ikke kun hoved Bare fordi det er vinter, så kan man godt nyde at gå i haven. Sådan er det for Helle Troelsen, som er helt afhængig af sin have, året rundt

Reminiscens - en introduktio

Dansk Center for Reminiscens Psykiatri, kultur og livshistorie 1 FORORD I de senere års debat efterlyses fra mange sider en ændring inden for det psykiatriske område herhjemme, hvor de ikke-medicinsk Reminiscens handler om 'mindelse' eller om 'genklang' og betyder altså, at der er noget at huske og mindes, når så meget andet er glemt. Er der for eksempel behov for at tale med den demente om ferier og udflugter, så kan indholdet i erindringskasse 2 måske få minderne frem af den nyeste viden om reminiscens og med hjælp fra kulturlivet, beboere og sundhedsprofessionelle fra forskellige områder. De forholder sig til de praktiske, mentale og sociale forhold, der gør gældende for netop Skov-centret. Og de er udformet på en måde, som faciliterer en bedre dialog mellem beboere og frivillige

Det betyder, at forløbet er forenklet, ligesom salmerne og læsningerne er kortet ned. Det er bevist, at sang og musik har en positiv effekt på mennesker med en demensdiagnose. Derfor er musikken et centralt element i gudstjenesterne for de demente. Kilde: Center for Reminiscens og Aarhus Universite Og madmæssigt er kronen på værket i december måned naturligvis juleaften, hvor der hverken skal mangle noget under selve middagen eller senere på aftenen. Den store julemadsmængde er en reminiscens fra begyndelsen af 1900-tallet, hvor man både i almindelighed og til jul spiste en meget solid kost, fortæller Vibeke Fode Reminiscens kan oversættes til 'mindelse' eller 'genklang'. Metoden tager udgangspunkt i at dele minder, tale om livserfaringer og snakke om fortiden. Marte Meo betyder 'ved egen kraft' og tager udgangspunkt i de ressourcer, den enkelte person besidder, og søger at styrke disse Den sidste reminiscens, jeg har tilbage af min tidsoptimisme, er en tendens til at presse mange ting ind i kalenderen. Og til at tro, at jeg kan udrette meget på næsten ingen tid. Men, som med så meget andet, så gælder det jo også i een eller anden udstrækning om at omfavne sine egne sider og vende dem til en styrke

populär: